Bibliografía

Se encontraron 66 resultados
Autor Ciudad [ Título(Desc)] Tipo Año
Filtros: Ciudades Que Empiezan Por T  [Elimina todos los filtros]
A
Prevosti, M., & Guitart J. (0).  Ager Tarraconensis. Documenta 16 (colección).
Alférez, F. (1999).  Algunos aspectos geológicos y paleontológicos del sistema de terrazas del río Tajo al oeste de Toledo. La huella del pasado. Fósiles de Castilla-la Mancha. 306-326.
Ciurana, J., Macias J.M., Muñoz A., Teixell I., & Toldrà J.M. (2013).  Amphitheatrum, memoria martirvm et ecclesiae. Les intervencions arqueològiques a l’amfiteatre de Tarragona (2009-2012).
Passini, J. (2002).  La antigua iglesia de San Ginés en Toledo. Tulaytula revista de la Asociación de Amigos del Toledo Islámico.
Pisa, F. (1605).  Apuntamientos para la II Parte de la “descripción de la Imperial Ciudad de Toledo".
Gómez-Menor Fuentes, J. (1976).  Apuntamientos para la segunda parte de la historia de Toledo.
Macias, J.M., Muñoz A., & Teixell I. (2012).  Arqueologia a la nau central de la Catedral de Tarragona. Tribuna d’Arqueologia 2010-2011. 151-174.
Suárez Quevedo, D. (1990).  Arquitectura Barroca en Toledo.
Marías, F. (1986).  La arquitectura del renacimiento en Toledo (1541-1631). Vols. III y IV,
Cerro Malagón, R.del., & Otros (1992).  Arquitecturas de Toledo.
Salom, C. (2006).  El Auguraculum de la colónia Tárraco: Sedes inaugurationis coloniae Tarraco. Archivo Español de Arqueología. 79, 69-87.
C
Passini, J. (2004).  Casas y casas principales urbanas. El espacio doméstico de Toledo a fines de la Edad Media.
Remolà, J.A., & Pérez M. (2013).  Centcelles y el praetorium del comes Hispaniarum Asterio en Tarraco. Archivo Español de Arqueología. 86, 161-186.
Menchon, J.J. (2015).  La ciutat de Tarragona entre l'antiguitat tardana i els segles XII-XIII. La recuperació d'un espai urbà. Actes del V Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya. 1, 83-116.
D
Porres Martín-Cleto, J. (2001).  La desamortización del siglo XIX en Toledo.
E
Delgado Valero, C. (1999).  La estructura urbana de Toledo en época islámica. Regreso a Tulaytula, guía del Toledo Islámico (siglos VIII-XI).
Adserias, M. (1998).  Evidències del passat: prehistòria i món antic a Vila-seca. Monografíes de Vila-Seca (colección). 20,
Macias, J.M., & Tuset F. (1996).  Excavacions arqueològiques a la vil·la romana de Cal·lípolis (Vila-seca, Tarragonès). Tribuna d'Arqueologia, 1994-1995. 113-121.
F
Remolà, J.A., & Pociña C.A. (2011).  Font del LLeons. Aquae Sacra. Agua y sacralidad en la Antigüedad. 181-191.
H
Porres Martín-Cleto, J. (1988).  Historia de las calles de Toledo. Tomos I, II y III,
Porres Martín-Cleto, J. (2002).  Historia de las Calles de Toledo. Tomo II,
Carrobles Santos, J., & Otros (2010).  Historia de Toledo. De la Prehistoria al Presente.
Alcocer, P. (1973).  Hystoria o descripción de la Imperial cibdad de Toledo. Con todas las cosas acontecidas en ella desde su principio y fundación.
L
Ruiz de Arbulo, J. (2006).  L’amfiteatre de Tarraco i els espectacles de gladiadors al món romà. Biblioteca Tarraco d’Arqueologia 2 (colección).
Remolà, J.A., Aliende P., & Roig J.F. (2011).  L’aqüeducte del pont de les Caixes i la vil·la romana de Centcelles (Constantí, Tarragonès). Tribuna d’Arqueologia 2009. 187-211.
López, J. (2006).  Les basíliques paleocristianes del suburbi occidental de Tarraco. El temple septentrional i el complex martirial de Sant Fructuós. Sèrie Documenta 4 (colección).
Teixell, I., Díaz M., & Garcia Biosca J.E. (2014).  Les darreres intervencions al Beateri de Sant Domènec: la transformació de la Plaça de Representació del Concilium Provinciae e Hispaniae Citerioris en la Tarragona medieval i moderna. Tribuna d’Arqueologia, 2011-2012. 210-231.
Massó, J. (2007).  Les excavacions inèdites del Museu de Reus a Porpres i a Parets-Delgades (1934-1936). Biblioteca Tàrraco d’Arqueologia, núm.3 (colección).
Menchon, J.J., & Massó J. (1991).  Les muralles de Tarragona. Defenses i fortificacions de la ciutat (segles II aC-XX dC).
Macias, J.M. (2004).  Les termes publiques de l’àrea portuària de Tàrraco. Carrer de Sant Miquel de Tarragona. Documenta 2 (colección).
M
Martínez Caviro, B. (1980).  Mudéjar Toledano, palacios y conventos.
Menchon, J.J. (2009).  La muralla romana de Tarragona: una aproximació.
Miranda Sánchez, A. (1995).  Muros de Toledo.
N
Brú, M., García M., Roig J.F., & Teixell I. (2012).  Noves dades sobre les àrees residencials de la ciutat de Tàrraco. Tribuna d’Arqueologia 2010-2011. 313-335.
Díaz, M. (2008).  Noves evidències de l’urbanisme romà i ibèric a l’àrea portuària de la ciutat: les intervencions al solar número 18 del carrer Jaume I de Tarragona. Tribuna d’Arqueologia 2007. 169-194.
P
Macias, J.M., Fiz I., Piñol LL., Miró M.T., & Guitart J. (2007).  Planimetria Arqueològica de Tàrraco. Atles d’Arqueologia Urbana de Catalunya, 2; Treballs d’Arqueologia Urbana, 1; Documenta, 5.
Ciurana, J. (2011).  Pràctiques i rituals funeraris a Tàrraco i el seu ager (segles II aC – III/IV dC).
Macias, J.M., Muñoz A., Peña A., Ramon M., & Teixell I. (2012).  Praesidium, Templum et Ecclesia. Les intervencions arqueològiques a la Catedral de Tarragona 2010-2011. Memòria d’una exposició temporal.
Jiménez De Gregorio, F. (1986).  Los pueblos de la provincia de Toledo hasta finalizar el siglo XVIII.
R
Gutiérrez, A.. (2009).  Roman Quarries in the Northeast of Hispania (Modern Catalonia). Documenta 10 (colección).
S
Aranda Alonso, F., Carrobles Santos J., & Isabel Sánchez J. L. (1997).  El Sistema hidráulico romano de abastecimiento a Toledo. Serie Iª Monografías.
Rubio Rivera, R. (1997).  Sobre la configuración urbana de la ciudad romana de Toledo. Ensayos Humanísticos. Homenaje al profesor Luis Lorente Toledo.
T
Ruiz de Arbulo, J. (2000).  Tàrraco 99. Arqueologia d’una capital provincial romana. Documents d’arqueologia clàssica, 3 (colección).
Mar, R., Ruiz de Arbulo J., Vivó D., & Beltrán-Caballero J.A. (2015).  Tarraco. Arquitectura y urbanismo de una capital provincial romana. Volumen II. La ciudad imperial. Documents d’arqueologia clàssica, 6 (series).
Mar, R., Ruiz de Arbulo J., Vivó D., & Beltrán-Caballero J.A. (2015).  Tarraco. Arquitectura y urbanismo de una capital provincial romana. Volumen I. De la Tarragona Ibérica a la construcción del Templo de Augusto. Documents d’arqueologia clàssica, 5 (series).
Sala, R., Diloli J., Mar R., & Ruiz de Arbulo J. (2011).  Tàrraco clàssica i prehistòria. Història de Tarragona (series). 1,
López, J., & Martín O. (2010).  Tarraco: Construcció i arquitectura d’una capital provincial romana. Actes del Congrés internacional en homenatge a Theodor Hauschild.
Muñoz, A. (2014).  La Tàrraco dels primers cristians.
Rovira, J., & Martín O. (2014).  Tarraco Guía Arqueológica. La Tarragona romana. Museos, monumentos, arte, historia.
Macias, J.M., Menchon J.J., & Muñoz A. (2005).  Tarraco: guía arqueológica visual.
Aquilué, X., Dupré X., Massó J., & Ruiz de Arbulo J. (2000).  Tárraco. Guías del Museu d’Arqueologia de Catalunya.
Macias, J.M., Ramón E., & Remolà J.A. (2004).  Tàrraco i l’aigua. Catàleg de l’exposició del Museo Nacional Arqueológico de Tarragona.
Macias, J.M., Menchon J.J., & Piñol LL. (2004).  Tàrraco-Tarragona: reconstruccions virtuals de la ciutat romana (textos).
Remolà, J.A (2007).  El territori de Tarraco: vil·les romanes del Camp de Tarragona. Fórum 13. Temes d’història i d’arqueologia tarragonines (colección).
Porres Martín-Cleto, J. (1989).  Toledo a través de sus planos.
Sánchez Palencia, J. (1996).  Toledo: Arqueología en la ciudad. Colección: Patrimonio Histórico-Arqueología Castilla-La Mancha.
Delgado Valero, C. (2001).  Toledo en época musulmana. Arte Hispano-Musulmán.
Ramón Parro, S. (1978).  Toledo en la Mano. Tomos I y II,
Caro Baroja, J. (1988).  Toledo. Nuestras Ciudades, 2.
Amador de los Ríos, J. (1976).  Toledo Pintoresco o descripción de sus más célebres monumentos.
Pérez Galdós, B. (2000).  Toledo su historia y su leyenda. Las generaciones artísticas en la ciudad de Toledo.
González Simancas, M. (2005).  Toledo, sus monumentos y el arte ornamental.
V
Macias, J.M. (2000).  La vil·la romana de Cal·lípolis (Vila-seca, Tarragonès). Tarraco 99: arqueologia d'una capital provincial romana. 207-222.
López, J. (1993).  La vil·la romana de la Barquera. Perafort, Tarragona. Arqueologia d'intervenció 3 (colección).
García, M., & Macias J.M. (2008).  La Villa romana de la llosa. Cambrils. Guía Arqueológica Visual.