Bibliografía

Se encontraron 64 resultados
Autor Ciudad [ Título(Desc)] Tipo Año
Filtros: Ciudades Que Empiezan Por I  [Elimina todos los filtros]
B
Ramon, J. (1986).  EL Baix Imperi i l´epoca Bizantina a les illes pitiúses.
Tena Medialdea, M. D. (2013).  Blasons a Dalt Vila: una història cultural d'Eivissa. Eivissa. 76-85.
C
Graziani, G., & Marí Casanova J.J. (2009).  Carrer de Ponent, núm. 3. Noves troballes d'època púnica. Quaderns d'Arqueologia Ebusitana. 1,
Lancel, S. (1994).  Cartago.
Ramon, J. (1991).  Cartago, Su Fundación y su carácter inicial. La caída de Tiro y el Auge de Cartago. V Jornadas de arqueología fenicio-púnica. 29-46.
Rullan, O. (2006).  La ciudad de Eivissa: de ciudad única a principal centro urbano de la isla. Guía de Campo. VIII Coloquio y Jornadas de campo de Geografía Urbana. 218-237.
Gurrea, R., & Martín Á. (2010).  La ciudad d'Eivissa, patrimonio y urbanismo. Actas de las jornadas técnicas sobre arqueología, patrimonio histórico y urbanismo, Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. 146-167.
Ramon, J. (2010).  La ciudad púnica de Ibiza: estado de la cuestión desde una perspectiva histórico-arqueológica actual. Mainake. XXXII (II), 837-866.
Ramon, J. (2004).  La ciutat romana d'Ebusus. Ciutats romanes del llevant peninsular i les illes Balears. 261-314.
Marí Cardona, J. (1976).  La conquista catalana de 1235.
Adam, J.P. (2002).  La construcción romana. Materiales y técnicas.
E
Ramon, J. (2005).  Eivissa feniciopúnica, vint-i-cinc anys d'investigació. Fonaments. Prehistoria i món antic als Països Catalans. 12, 165-174.
Marí Cardona, J. (1997).  Eivissa, passa a passa.
VV.AA. (2003).  Eivissa Patrimoni de la Humanitat.
Marí Cardona, J. (1980).  Els camins i les imatges de l'Arxiduc ahir i avui.
Marí Cardona, J. (1980).  Els carrers i les places de Vila.
Ramon, J. (1985).  Els monuments antics de les illes Pitiüses.
Ramon, J. (2000).  Estudi arqueològic i històric del castell d'Eivissa. I. Estructures i elements arquitectònics. Quaderns d'Arqueologia Pitiüsa . 6,
Ferrer Abárzuza, A., & Tur C. (2000).  Estudi històric i arqueològic del castell d'Eivissa. II. documents escrits.
Mezquida, A. (2013).  Excavació arqueològica a la plaça de Sant Telm (Eivissa). Quaderns d'Arqueologia Ebusitana. 3, 27-31.
Roig Ribas, J. (2009).  Excavació arqueològica d'urgencia al solar del carrer de Ponent núm. 3 (Dalt Vila). Quaderns d'Arqueologia Ebusitana. 1, 68-73.
Ramon, J. (2007).  Excavaciones arqueológicas en el asentamiento fenicio de sa Caleta (Ibiza). Cuadernos de Arqueología Mediterránea. 16,
Gurrea, R., & Ramon J. (2000).  Excavaciones arqueológicas en la acrópolis de Eivissa (Calle de Santa Maria). El horizonte arcaico. Actas del IV Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos (Cádiz, octubre de 1995). 1555-1580.
Gurrea, R., & Martín Á. (1999).  Excavaciones arqueológicas en la Catedral de Eivissa. Quaderns d'Arqueologia Pitiüsa. 5,
Esquembre Bebia, M.A., Graziani Echavarri G., Moltó Poveda F.J., & Ortega Pérez J.R. (2005).  Excavaciones arqueológicas en un solar de la calle Joan Planells (Eivissa). Revista D'arqueologia, Historia, Patrimoni, Museologia, Art. Fites núm. 5, 9-16.
Marlière, É., & Torres Costa J. (2010).  Excavacions arqueològiques a Can Balansat, carrer de sa Portella núm. 1, Dalt Vila, Eivissa. Quaderns d'Arqueologia Ebusitana. 2, 5-10.
Gurrea, R., Martín Á., & Graziani G. (2009).  Excavacions arqueològiques al baluard de Sant Joan. Quaderns d'Arqueologia Ebusitana, 1. 24-29.
F
Cobos, F., & Camara A. (2008).  La fortificació d'Yviça.
Hernández, F.X. (2005).  Las fortificaciones del Renacimiento en el Mediterráneo: Ibiza.
H
Gurrea, R., & Martín Á. (2003).  Homenatge, torre de l. Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera. 7,
Gurrea, R., & Martín Á. (2003).  Hospital Vell. Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera. 7,
J
Marlasca Martín, R., & Escandell Torres M.J. (2009).  El jaciment del carrer de sa Capelleta: darreres actuacions. Quaderns d'Arqueologia Ebusitana. 1, 74-78.
L
Bessac, J.C. (1999).  L’archéologie de la pierre de taille. La construction. Les matériaux durs : pierre et terre cuite. Collection Arqueologiques,. 9-52.
Ramon, J. (2005).  L'antiguitat tardana a Eivissa, dades de l'arqueologia recent. XXIII Jornades d'Estudis Històrics Locals. 487-500.
Rokwell, P. (1989).  Lavorare la pietra.
Ferrer Abárzuza, A. (2008).  L'Eivissa de Jaume I.
Martín, A. (2009).  L'immoble del carrer de la Conquesta, 2. Noves dades sobre la topografia urbana. Quaderns d'Arqueologia Ebusitana . 1, 30-38.
Bessac, J.C. (1993).  L'outillage traditionnel du tailleur de pierre, de l'Antiquité à nos jours. archéologique de narbonnaise.
M
Torres García, T. (1997).  Memória d´un Mestre saliner. Institut d'Estudis Eivissencs.
Posadas, E. (1989).  Las murallas de Eivissa.
R
Martín, A. (2008).  La restauració de la torre de sa Sal Rossa: estudi históric i arqueológic. Quaderns d'Arqueologia Ebusitana . 1(Intervencions 2008), 7-15.
Gurrea, R., & Martín Á. (1997).  Restos arquitectónicos de la fortificación medieval (Dalt Vila, Eivissa). Boletín de Arqueología Medieval 11. 113-156.
S
Piña Torres, J. (2003).  La Sal que no se acaba. Las salinas de Ibiza y Formentera. Narria. Estudios de artes y costumbres populares. 47-53.
Vila I Valentí, J. (2000).  Las salinas de Ibiza y Formentera. Territoris. 3, 191-204.
T
Gara, A. (1994).  Tecnica e tecnologia nelle società antiche.
Aubet, M.E. (1994).  Tiro y las colonias fenicias de Occidente.
Martín, A. (2009).  Un tram de la murada medieval, el llenç intermedi del primer recinte documentat al carrer Major, 16. Quaderns d'Arqueologia Ebusitana. 1, 39-43.
Fajardo G. De Travecedo, S., & Fajardo López-Cuervo I. (1996).  Tratado de Castellología.
Costa Ramon, A. (1985).  La triple murada de l'Eivissa àrab.